O nama

Naš tim čine  stručnjaci iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i medicine bola, sa dugogodišnjim iskustvom u lečenju pacijenata, svih starosnih doba.

Naš princip  je timski rad fizijatra,  fizioterapeuta i pacijenta, kako biste dobili najbolje rezultate lečenja

Negujemo holistički i individualni pristup u lečenju. Poštujemo metode medicine zasnovane na dokazima.

Primenjujemo sve metode fizikalne terapije u prijatnom i intimnom okruženju. Naša želja je da vam priuštimo stručne i proverene metode fizikalne medicine i rehabilitacije, u ambijentu  poput spa centra. Mi smo jedina ordinacija fizikalne medicine koja poseduje hidromasažnu kadu i finsku saunu.

U toku boravka u našoj ordinaciji ćete biti okruženi zasluženom pažnjom i uvek ljubazno dočekani. Poslužićemo vas kafom ili čajem, slušaćete prijatnu muziku i biti pod uticajem aromaterapije sa najvišim standardima.  Pažljivo ćemo vas slušati, uz potpunu diskreciju i čuvanje vaših podataka.

Postavili smo visoke  higijenske i ekološke  kriterijume  ordinacije. Za hidroterapijsku kadu koristimo vodu prečišćenu ozonom.

Naš tim

Nataša Magda

 • Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
 • Magistar medicinskih nauka
 • Doktor medicine sa dugogodišnjim iskustvom u lečenju pacijenata
 • Autor i koautor preko 30 stručnih radova,  izlaganih na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.
 • Član Lekarske komore.
 • Dobitnik  priznanja Zahvalnica SLD-DLV.
 • Član predsedništva Sekcije za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD-DLV.
 • Kontinuirano se edukuje i poseduje sertifikate više škole osteoporoze, mezoterapije bola, ortopedskih problema u pedijatriji i lečenje deformacija kičmenog stuba.

Ines Antonović

 • Strukovni fizioterapeut
 • Instruktor sportsko-rekreativnih aktivnosti
 • Sertifikovani instruktor plivanja
 • Fizioterapeut sa višegodišnjim iskustvom u radu sa neurološkim, ortopedskim, reumatološkim i pedijatrijskim pacijentima
 • Završila niz kurseva u cilju unapređenja struke; kinezio-taping, tera band, dry –needling, trigger point.

Tatjana Stojković Jovanović

 •  Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 • Specijalista medicine  bola

 • Magistar  medicinskih  nauka iz oblasti  fizikalne medicine

 • Doktor sa dugogodisnjim iskustvom u  fizikalnom   lečenju i terapiji bola.Koordiniše i vodi preko dvadest godina rehabilitacione timove   u oblastima  ortopedije , neurologije , reumatologije i hirurgije.Kontinuirano se edukuje  i poseduje sertifikate iz oblasti  kinezitejpinga , mezoterapije bola.

 •  Autor i koautor  velikog broja   naučnih radova iz oblasti fizikalne medicine , ortopedije , neurologije  i reumatologije objavljenih u renomiranim časopisima i referisanih   na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

 • Član  Srpskog lekarskog  Društva

 • Član udruženja za prevenciju i terapiju  bola Srbije  .